Zdeněk Pistora

V letech 19941997 jsem studoval v kursu MBA pořádaném společně ČVUT a Sheffield Business School.

Zde jsou moje projekty:

 Culture in the Organisation

 Decision modelling process

 Finance assignmentProject evaluation

 Human resource management

 Information systems in management

 Managing people

 Managing oneself

 Marketing

 Operations management

 Strategy management

Studium MBA

 

Seznam projektů a publikací